.- Agrairia poder millorar la meva col·lecció amb els vostres nous pins de les Penyes Barcelonistes, per això demano a les Penyes que visiteu aquesta web que aporteu el vostre pin per aquesta col·lecció, una col·lecció que s’aconsegueix amb molts anys de treball i constància i amb un gran Barcelonisme, si creieu que podeu enviar-me el vostre pin, ho podeu fer a la seguen adreça postal :

 .-Agradecería poder completar mi colección con vuestros nuevos pins de las Peñas Barcelonistas, por esto pido a las Peñas que visitan esta web me envíen vuestro pin para esta colección personal, una colección que se consigue con muchos años de esfuerzos y constancia y con un gran Barcelonismo, si crees que puedes enviarme vuestro pin, lo puedes hacer a la siguiente dirección de correo:

Joan Vinyals i Caballé
Crt. Nacional II, nº 9 ( Taller)
08350 ARENYS DE MAR  /  BARCELONA

telf. contacto  93. 795.85.62


 

 

 G r a c i a s   P e ñ a s


Facebook de pinspenyes.com        Revisad: 16/03/2022
WEBMASTER : Joan Vinyals.Copyright © 1998  [ PINS PENYES BARÇA ].
All rights reserved. Terms of use.
  
 Site Map | About me | Contactar | ©1998 PinsPenyes.com