LA VEU DEL CLUB 1998/2002        

           BARÇA CAMP NOU 2005/10

BUTLLETI OFICIAL 1970/77
BARÇA 1998/00 BARÇA 2002/20